Pozyskiwanie funduszy

Główny sponsor to uczelnia!

Czy Wasza działalność zaistniałaby gdybyście się nie spotkali w murach uczelni? Podjęcie nauki w danej placówce pozwala spotkać się osobom pochodzącym z różnych części kraju. Spotkanie na uczelni ciekawych osób, które mają rozmaite doświadczenia i zainteresowania, ale wspólne marzenia jest początkiem wielu wspaniałych akcji, projektów i działań.

Tworząc materiały o sponsorach (banery, podziękowania, informacja na stronie) nigdy nie zapominajcie o Waszej Uczelni. Po pierwsze pewnie daje Wam jakieś środki. W wielu przypadkach użycza Wam pomieszczeń (Czy macie pojęcie ile kosztuje wynajęcie biura?) i daje Wam zaplecze wiedzy od Waszych opiekunów, treści studiów, programów indywidualnych itd. Nie zapominajcie o tym. Niestety widziałem przypadki gdzie logo firmy dającej 2000 zł było większe od loga uczuleni, która dany projekt dofinansowała kwotą ponad 10 000 zł oraz dała wspomniane wcześniej pomieszczenia i wspierała organizację przez cały czas trwania projektu. Nie mniej, nawet jakby nie było tych pieniędzy, to nie zapominajcie o Uczelni jeżeli chcecie w  kolejnych projektach mieć na nie szanse.

Warto pamiętać, że zapis w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.0.1668 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) brzmi:

Art. 111.5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.

“Może” ale nie musi. Co oznacza, że jeżeli władze, senat i samorząd studencki Waszej Uczelni mają wspierać działania kół naukowych i organizacji muszą widzieć w tym jakieś korzyści. Może nie zawsze to będzie wyłącznie promocja nakierowana na rekrutację, ale również Wasz rozwój lub po prostu prestiż, ale chyba oczywistym jest że aspekty medialne są ważne dla decydentów.

Autor

Swoją wiedzę zdobyłem w praktyce, a później uzupełniłem ją uczestnicząc w szkoleniach i czytając literaturę. 

KAmiL NAwirski

;

Ostatnie wpisy