Autor

KAmiL Nawirski

manager NGO | koordynator projektów społecznych | lider zespołów wolontariuszy | rekruter

Pomagam zaangażowanym społecznie studentom, którzy działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych, agendach kultury i samorządach studenckich. Od lat wspieram działalność studencką przy Politechnice Wrocławskiej, prowadzę Akcelerator Projektów Studenckich przy Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu. Swoją wiedzą chętnie dzielę się ze studentami z całego kraju. 

03.2017 – obecnie       Przewodniczący Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

06.2020 – obecnie       Zarząd Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski

06.2017 – obecnie       Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

06.2012 –  06.2016     Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

04.2011 – 06.2016      Prezes Zarządu   Fundacji MANUS        (12.2010 – 04.2011     Członek Zarządu, 10.2008 – 08.2010 Członek Rady Fundacji)

01.2011 – 12.2011      Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

04.2010 – 08.2011      Sekretarz Forum Uczelni Technicznych

09.2010 – 04.2011      Senator studencki Politechniki Wrocławskiej

02.2009 – 08.2010      Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Wrocławskiej

10.2006 – 08.2008      Wiceprezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Politechnika”

10.2006 – 02.2007      Szef Studenckiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Samorządzie Studenckim Politechniki Wrocławskiej

2004      –      2007      Wolontariusz stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami    

2004      –      2007      Wolontariusz stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami       

05.2001  –  12.2007    Przyboczny w 7 WGZ „Guzikowe Bractwo” Związek Harcerstwa Polskiego

beneficjentów

organizacji i podmiotów

koordynowanych projektów

lat doświadczenia

Wszystkie działania to kombinacja sytuacji, relacji oraz poszukiwań. Z uwzględnieniem ograniczeń oraz idei, które przyświecały w każdej organizacji.