KAmiL NAwirski

autor StudentPRO.pl

Cześć, nazywam się KAmiL NAwirski 👋

Pomagam zaangażowanym społecznie studentom, którzy działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych, agendach kultury i samorządach studenckim w planowaniu działań, realizacji projektów i rozwiązywaniu problemów. Od lat wspieram działalność studencką przy Politechnice Wrocławskiej, prowadzę Akcelerator Projektów Studenckich przy Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu. Swoją wiedzą chętnie dzielę się ze studentami z całego kraju.

Skąd to doświadczenie?

Swoją wiedzę zbyłem w praktyce, a później uzupełniłem ją szkoleniami i literaturą. Moją historię można podzielić na trzy okresy:

 • przed studiami: Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy i Harcerstwo,
 • w trackie: Dyskusyjny Klub Filmowy i Samorząd Studencki,
 • oraz po studiach: Fundacja MANUS, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu,

Wszystkie te działania, dokładniej opisane poniżej, to szereg sytuacji, relacji z ludźmi, i często poszukiwania rozwiązania trudnych sytuacji z uwzględnieniem ograniczeń oraz idei, jakie przyświecały w każdej organizacji.

PO STUDIACH
03.2017 – obecnie       Przewodniczący Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

06.2020 – obecnie       Zarząd Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski

06.2017 – obecnie       Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

06.2012 –  06.2016     Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

04.2011 – 06.2016      Prezes Zarządu   Fundacji MANUS        (12.2010 – 04.2011     Członek Zarządu, 10.2008 – 08.2010 Członek Rady Fundacji)

NA STUDIACH
01.2011 – 12.2011      Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

04.2010 – 08.2011      Sekretarz Forum Uczelni Technicznych

09.2010 – 04.2011      Senator studencki Politechniki Wrocławskiej

02.2009 – 08.2010      Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Wrocławskiej

10.2006 – 08.2008      Wiceprezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Politechnika”

10.2006 – 02.2007      Szef Studenckiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Samorządzie Studenckim Politechniki Wrocławskiej

2004      –      2007      Wolontariusz stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami       

PRZED STUDIAMI
2004      –      2007      Wolontariusz stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami       

05.2001  –  12.2007    Przyboczny w 7 WGZ „Guzikowe Bractwo” Związek Harcerstwa Polskiego

 

Konkretne projekty

Lista projektów które organizowałem jako główny koordynator. Niektóre odbywają się do dziś:

 • Festiwal Przedsiębiorczości PWr UP (2021) www.up.pwr.edu.pl
 • Spotkania z ciekawymi absolwentami Politechniki Wrocławskiej 2018- obecnie)
 • Stypendium specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami za wybitne wyniki w nauce (2016 – obecnie)
 • Akademickie Targi Pracy (2011-2016)
 • Dni Aktywności Studenckiej (2008-2016)
 • Nocne Listowanie (2017-2018, 2020)
 • Obóz Studentów Politechniki Wrocławskiej (2009, 2011-2016)
 • Studencki Sztab WOŚP przy Samorządzie Studentów PWr 2007
 • Juwenalia PWr (Wittigalia)  (2009-2010) oraz później wspierałem zespoły w 2015 i 2016 r.
 • Bieg na orientację Wydziału Inżynierii Środowiska PWr (2006-2007)

 

Pomysłodawca i pierwszy koordynator m.in.:

 • Forum Inżynierów Przyszłości (2020) www.fip.not.pl
 • Szkoleniowego Forum Aktywności Studenckiej – wyjazd szkoleniowy dla kół naukowych i organizacji studenckich Politechniki Wrocławskiej
 • Wyjazdowego Forum Aktywności Studenckiej – spotkanie sprawozdawcze kół naukowych i organizacji studenckich
 • Czwartkowych seansów w DKF “Politechnika” (nieprzerwanie od 2007)
 • Biuletynu dla studentów eStudent (działał 5 lat)

 

Kampanie społeczne:

 • Mój drogi 20-latku (2018)
 • O zarabianiu w organizacjach pozarządowych  (2013)

2011 - 2016

2008 - 2016

2017 - 2018

2009, 2011-2016

STUDENT
PRO

StudentPRO to strona z cennymi informacjami dla studentów angażujących się w działania naukowe, społeczne, kulturalne lub samorządowe, które wykraczają ponad zajęcia dydaktyczne. Jest to baza wiedzy dla każdego, kto planuje koordynację lub udział w przygotowaniu wydarzenia/projektu organizowanego przez studentów.

Uważasz, że coś takiego jest potrzebne? Jest pewien zamysł, który ma wystartować w 2020 roku i Twoja opinia będzie dla nas bardzo ważna. Uzupełnij ankietę odpowiadając na 5 pytań, a może coś takiego powstanie.